Montáž teras

Montáž dřevěných teras

Podrobný návod na montáž dřevěných terasových prken je k dispozici
na vyždání u distributora ASKO a.s. 

Podklad

Podloží musí být pevné, stabilní a nesmí se bortit. Podklad „rošt“ by měl být vytvořen tak, aby dostatečně odváděl dešťovou vodu. Voda nesmí zůstávat pod roštem. Pro zamezení růstu plevele použijte igelitovou fólii. Optimální podklad je pískové, štěrkové nebo kameninové zhutněné lože ve dvou vrstvách.

Spodní vrstva z hrubšího materiálu např. kamenivo frakce 15 – 20 mm. Vrchní vrstva z jemnějšího materiálu pro jednoduší vytvoření rovného povrchu. Rovný povrch je důležitý, vyhnete se pracnému podkládání roštu, aby ležel celou plochou na podkladu. Pro lepší stabilitu použijte betonové dlaždice rozmístěné na podklad.

Nosné desky

Doporučujeme používat ze stejného dřeva, jako jsou terasová prkna, avšak lze použít hranoly s podobnou hustotou jako vrchní prkna. Podkladní rošt musí mít rozestup jednotlivých hranolů maximálně 50 cm v případě terasových prken tloušťky 25 a více mm, u 20 – 24 mm tloušťky doporučujeme 40 cm.

Zajistěte spád podkladního roštu 2 % v uvažovaném směru odvodnění. Při montáži na betonový podklad použijte pod hranoly gumové podložky pro lepší odvod vody. Důležité je zajištění odvětrání prostoru pod terasou.

Terasu na betonové patky montujeme v případě měkkého podkladu. 

Betonové patky zapustíme 50 – 80 cm hluboko do země. Pro montáž terasy ve svahu nebo pro vynesení terasy použijeme pro větší pevnost a odolnost dvojitý rošt.

Obr: Montáž terasy na pevný podklad
Obr. Montáž terasy na betonové patky

Montáž prken

Rozestup mezi terasovými prkny při montáži udržujte 4 mm. Dřevo pracuje a terasová prkna nemohou být namontována přímo k sobě. Používejte pouze spojovací materiál z nerezové ocele. Pro správnou funkčnost doporučujeme otvor pro vrut předvrtat a zahloubit „zahlubovákem“ proti možným otřepům kolem hlavičky vrutu.

Používejte nerezové vruty, které jsou dvakrát delší než je síla prken. Vzdálenost vrutů od konce prken je maximálně 5 cm, aby se neohýbaly konce prken. Zdržte se po instalaci terasy práci s „flexou“ v blízkosti terasy, může dojít k dopadu kovových jisker na terasu. Poškození je nevratné.

Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní produkt, tak pracuje hlavně kvůli kolísání teploty nebo vlhkosti. Může se stát, že se materiál ohýbá. Prohnutá prkna instalujeme pomocí stahováků nebo popruhů. Prkno nejdříve přišroubujeme na kraji a postupně přitahujeme pomocí stahováku na jednotlivé podkladní hranoly s dodržením mezery mezi prkny 4 mm.

Montáž WPC teras

Všeobecné informace

Pro správnou funkčnost WPC terasových systémů, je potřeba dbát předpisů a pokynů v návodech pro pokládku a používat výhradně produkty ze sortimentu příslušenství, které nabízí výrobci! Při nedodržení montážních instrukcí a tím vzniklých závad nepřebíráme zodpovědnost za vzniklé škody.

Montáž ve zkratce

Montáž se provádí pomocí počátečních/koncových montážních spon uchycených pomocí nerezových vrutů, kde je dilatace mezi jednotlivými prkny dána právě montážní sponou, která ji vytvoří. K zakončení u tohoto terasového systému slouží ukončovací lišty, které jsou dostupné v provedení matný hliník.

Ve srovnání s masivním dřevem je teplota povrchu u terasových krytin z WPC o cca 10 % vyšší. Díky vysokému podílu dřeva mají terasová prkna typické vlastnosti neupraveného masivního dřeva. Je zcela přirozené, že prkna reagují na klimatické podmínky a dochází k jejich rozpínání a stahování se.

Nepatrné odchylky v barvě, kartáčování a stínování mezi jednotlivými prkny nebo různými částmi prkna, jsou zcela běžné. Skvrny vzniklé vlivem prachových částic na povrchu terasových prken lze odstranit čistou vodou a běžnými čistícími přípravky a přístroji.

Terasové systémy z WPC prochází podobným procesem stárnutí, což je ovlivňováno různými klimatickými podmínkami. Průběhem času dochází na povrchu prken ke vzniku jemné patiny. Tento jev se projevuje cca od pvních dnů až po 3 měsíce po pokládce, kdy terasová prkna získávají svůj definitivní vzhled.

Obecně platný návod pro montáž WPC

Plánování a příprava před pokládkou

U teras na přírodní zemině je nutné vytvořit zhutnělý podklad ze štěrku, sutiny nebo betonu. Podklad musí být v každém případě pevný, nosný a odolný proti mrazu. Před samotnou montáží/instalací terasy se doporučuje materiál dovézt na místo realizace (min. 48 hodin) a nechat aklimatizovat. Montáž by neměla probíhat při teplotách nižších jak 5 °C.

Žádný z prvků terasových systémů by neměl být v přímém kontaktu se zemí. U přízemních teras je nutné vytvořit kamennou obrubu. V žádném případě se nedoporučuje napojovat povrch terasy na trávník nebo zeminu. Vzdálenost mezi obrubou a lamelami by měla být alespoň 2 cm.

Hromadění vlhkosti se zabrání dobrou cirkulací vzduchu (zadní/spodní odvětrávání) po celé konstrukci terasy. Dutiny mezi a pod profily spodní nosné konstrukce se proto nesmí vyplňovat. Konce dutých profilů se nesmí uzavírat, jelikož by jinak mohlo dojít k hromadění vlhkosti a poškození v důsledku mrazu.

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé části terasy budou roztahovat, je nutné, aby se u pevných částí konstrukce ponechala mezera o velikosti alespoň 2 cm. Za tímto účelem je nutné dbát na předepsané minimální vzdálenosti dilatačních spár.

Unikátní Showroom podlahového designu

Moderní prostor, kde najdete kvalitní podlahový design i služby architekta. Příjďte se podívat na náš moderní Showroom nebo si domluvte schůzku.

Potřebujete poradit

Něco navíc

Kde nás najdete

FloorFloor – Centrum podlahového designu

Na Pankráci 30 A, 140 00 Praha 140 00

Pondělí-Pátek: 8:30 – 17:00

© 2022 ASKO a.s. Všechna práva vyhrazena.